Bảng giá mức thu phí công chứng mua bán nhà đất năm 2019

Mức thu phí công chứng được áp dụng theo thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của bộ tài chính

Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu phí đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch sau đây được tính như sau:

  • Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Mức phí sẽ tính trên giá trị quyền sử dụng đất.
  • Công chứng hợp đồng chuyển nhượng tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng trên đất: mức phí tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất.
  • Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác: Mức phí tính trên giá trị tài sản.
  • Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản: Mức phí tính trên giá trị di sản.
  • Công chứng hợp đồng vay tiền: Mức phí tính trên giá trị khoản vay.
  • Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản, cầm cố tài sản: Mức phí tính trên giá trị tài sản, trường hợp trong hợp đồng thế chấp, cầm cố tài sản có ghi giá trị khoản vay thì tính trên giá trị khoản vay.
  • Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh: Mức phí tính trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.

STT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu(đồng/trường hợp)
1 Dưới 50.000.000 đồng 50.000 đồng
2 Từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 100.000 đồng
3 Từ trên 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4 Từ trên 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng 1.000.000 đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 1.000.000.000 đồng
5 Từ trên 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng 2.200.000 đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 3.000.000.000 đồng
6 Từ trên 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng 3.200.000 đồng + 0,04 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 5.000.000.000 đồng
7 Từ trên 10.000.000.000 đồng đến 100.000.000.000 đồng 5.200.000 đồng + 0,03 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10.000.000.000 đồng
8 Từ trên 100.000.000.000 đồng 32.200.000 đồng + 0,02 của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100.000.000.000 đồng(mức thu tối đa là 70.000.000 đồng/trường hợp)

Dịch vụ nhà đất Sài Gòn là một trong những đơn vị uy tín nhất hiện nay và có mức phí làm hồ sơ công chứng mua bán nhà đất rẻ nhất TPHCM. Quý khách hàng có nhu cầu làm thủ tục chuyển nhượng mua bán nhà đất xin vui lòng liên hệ qua số Hotline 0937689645 – 0901386848 chúng tôi sẽ báo giá ngay và hỗ trợ từ A – Z mọi thủ tục cho quý khách, đảm bảo quý khách sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Hotline: 0937689645

Email us

Zalo

0937689645